Vestgar Elektro AS

Energisparing

Energisparing

Magnus M Thunestvedt AS med Avd Energien er en ledende aktør innen energisparing.

Vi satser på flerfaglige leveranser for bedrifter som ønsker å spare på energien som bare blir dyrere og dyrere.

Om deres bygningsmassehar høyt forbruk av energi er det bare å ta kontakt, vi ser gjennom deres forbruk og setter opp anbefalte produkter med investerings kalkulasjoner som tar høyde for besparelse i forhold til kostnad.

Ved utsendelse av tilbud får dere dokumentasjon på forventet besparelse, tilbakebetalingstid og fortjeneste ved investeringen.

Vi er også behjelpelige med søknad om Enova støtte.

Vi utfører dette på eksisterende bygg og nybygg.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift